Oversikt - Åkrehamn vidaregåande skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Åkrehamn vidaregåande skole
Skulevegen 11
4270 ÅKREHAMN
Org.nr 974624494
Offentlig skole
Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Rogaland fylkeskommune skoleeier

Vidaregåande opplæring er ein del av grunnopplæringa i Noreg. Vidaregåande opplæring omfattar all kompetansegivande opplæring mellom grunnskolen og høgare utdanning. Etter Kunnskapsløftet 2006 (KL06) heiter stega i vidaregåande opplæring Vg1, Vg2 og Vg3/opplæring i bedrift.

Skolefakta - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 457

Resultat - vidaregåande opplæring standpunkt

Fleire tal

Laster inn rapport

Resultat - vidaregåande opplæring eksamenskarakterar

Fleire tal

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - vidaregåande opplæring

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Elevdemokrati og medvirkning
Åkrehamn vidaregåande skole 4,1 4,1 4,0
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6
Nasjonalt 3,6 3,6 3,6
Trivsel
Åkrehamn vidaregåande skole 4,5 4,5 4,4
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3
Nasjonalt 4,3 4,3 4,2
Utdanning og yrkesveiledning
Åkrehamn vidaregåande skole 3,9 4,1 3,6
Rogaland fylke 3,6 3,7 3,5
Nasjonalt 3,5 3,6 3,4
Mestring
Åkrehamn vidaregåande skole 4,1 4,1 4,1
Rogaland fylke 4,0 4,1 3,9
Nasjonalt 4,0 4,0 3,9
Felles regler
Åkrehamn vidaregåande skole 4,5 4,5 4,4
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,2
Nasjonalt 4,2 4,2 4,2
Faglig utfordring
Åkrehamn vidaregåande skole 4,3 4,2 4,5
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,5
Nasjonalt 4,3 4,2 4,4
Vurdering for læring
Åkrehamn vidaregåande skole 4,1 4,2 3,9
Rogaland fylke 3,5 3,6 3,4
Nasjonalt 3,5 3,6 3,3
Motivasjon
Åkrehamn vidaregåande skole 4,0 4,0 3,9
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,7
Støtte fra lærerne
Åkrehamn vidaregåande skole 4,4 4,5 4,3
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,1
Nasjonalt 4,1 4,2 4,1
Støtte hjemmefra
Åkrehamn vidaregåande skole 4,0 4,1 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Læringskultur
Åkrehamn vidaregåande skole 4,1 4,2 4,1
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år