Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Wang Ung Tønsberg AS (privat) (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Tønsberg AS (privat) (UTGÅTT)
Grenaderveien 11
3122 TØNSBERG
Org.nr 915628141
Privatskole
Grunnskole
8.-9. trinn
Skoleeier: Wang Ung Tønsberg AS (privat) (UTGÅTT)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Lagt ned

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 116
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 10

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Wang Ung Tønsberg AS (privat) (UTGÅTT) Tønsberg kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 62,8 184,5 2 786,9
Antall elever per årsverk til undervisning 18,3 9,6 8,7 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 12 31 445
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 341,2 48,3 46,2 51,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,1 18,5 16,9 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 9,9 10,2 11,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 27,8 13,4 11,3 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 28,9 16,1 14,1 14,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,5 85,1 88,6
Lærertimer som gis til undervisning 4 159 42 103 117 062 1 779 179
Undervisningstimer totalt per elev 36 75 82 78
Indikator og nøkkeltall Tønsberg kommune Vestfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 256 110 089 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 444 90 588 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,0 85,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 385 1 138 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 642 1 665 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år