Oversikt - Wang Ung Hamar AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Wang Ung Hamar AS (privat)
Kornsilovegen 54
2316 HAMAR
Org.nr 916585195
Privatskole
Grunnskole
8.-9. trinn
Skoleeier: Wang Ung Hamar AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 45
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 18

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Wang Ung Hamar AS (privat) Hamar kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 18,4 107,4 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 8,5 8,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 5 31 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 30,1 27,4 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 26,6 29,1 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 13,3 10,3 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,3 9,7 11,7 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,8 14,5 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 28,6 13,4 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,1 13,9 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,3 15,2 16,4 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,8 91,3 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 2 475 11 865 69 761 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 55 81 81 79
Indikator og nøkkeltall Wang Ung Hamar AS (privat) Hamar kommune Hedmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 119 637 123 149 116 183
Lønnsutgifter per elev 98 180 98 849 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 89,4 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 275 1 143 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 229 1 736 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år