Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Visthus skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Visthus skole
8870 VISTHUS
Org.nr 974569574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vevelstad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 5
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Visthus skole Vevelstad kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,2 11,0 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 4,9 5,1 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 25,5 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 18,1 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 5,7 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 5,6 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,6 6,0 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,6 5,4 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 7,5 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 6,1 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,8 81,3 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 756 7 057 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 151 138 73 60
Indikator og nøkkeltall Visthus skole Vevelstad kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 180 900 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 151 270 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,3 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 905 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 469 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år