Grunnet en teknisk oppdatering og flytting av driftsmiljø vil Skoleporten være ustabil og delvis utilgjengelig onsdag 27. februar fra 08-16

Oversikt - Visthus skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Visthus skole
8870 VISTHUS
Org.nr 974569574
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vevelstad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 4
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Visthus skole Vevelstad kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,2 11,3 3 077,8 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 3,9 4,6 9,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 549 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 18,0 48,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 22,2 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,7 4,4 10,5 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 6,7 11,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,7 5,5 13,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,7 5,0 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 4,9 14,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 6,7 14,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,9 88,1 94,7 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 769 7 037 1 959 102 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 192 156 74 61
Indikator og nøkkeltall Visthus skole Vevelstad kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 197 791 138 249 121 243
Lønnsutgifter per elev 169 903 111 748 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,6 84,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 194 1 662 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 868 1 492 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år