Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vikhammeråsen Grendaskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vikhammeråsen Grendaskole
Basunvegen 11
7560 VIKHAMMER
Org.nr 875299662
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Malvik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 71
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vikhammeråsen Grendaskole Malvik kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 162,1 4 990,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,3 11,7 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 25 820 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 120,3 77,2 63,8 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,8 15,6 16,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 14,5 12,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,5 14,3 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,5 18,1 16,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,5 16,2 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,7 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,3 18,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,3 96,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 189 104 662 3 190 079 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 59 54 61 60
Indikator og nøkkeltall Vikhammeråsen Grendaskole Malvik kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 107 160 116 183
Lønnsutgifter per elev 85 573 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 423 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 105 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år