Oversikt - Vikebygda skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vikebygda skule (UTGÅTT)
Vikebygda
6100 VOLDA
Org.nr 875277502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 53
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vikebygda skule (UTGÅTT) Volda kommune (UTGÅTT) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 113,5 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,6 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 17 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9 65,7 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,2 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,0 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 15,2 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,5 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,0 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 449 74 452 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 63 60
Indikator og nøkkeltall Volda kommune (UTGÅTT) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 359 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 107 008 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,6 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 798 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 541 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år