Oversikt - Vikebygda skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vikebygda skule
Høgtunvegen 13
6104 VOLDA
Org.nr 875277502
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Volda kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 53
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vikebygda skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,0 113,5 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 10,6 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 17 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,9 65,7 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,6 14,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,9 11,2 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,0 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 15,2 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 13,5 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,0 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 449 74 452 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 65 67 63 60
Indikator og nøkkeltall Vikebygda skule Volda kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 123 752 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 103 390 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,8 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 794 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 500 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år