Oversikt - Vik skole (utgått)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vik skole (utgått)
Ellingsøy
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573415
Offentlig skole
Grunnskole
5.-7. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier (utgått)

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 48
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 4

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Vik skole (utgått) Ålesund kommune (utgått) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,1 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,6 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,4 4,1 4,0 4,1
Felles regler 4,8 4,5 4,5 4,4
Trivsel 4,8 4,4 4,3 4,3
Mestring 4,1 4,1 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,7 3,9 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,9 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,6 4,4 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vik skole (utgått) Ålesund kommune (utgått) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 534,9 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 11,4 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 81 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 68,9 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 15,1 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,9 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,5 16,9 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 14,5 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,6 17,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,4 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 75,9 97,1 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 078 349 415 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 64 63 65 61
Indikator og nøkkeltall Ålesund kommune (utgått) Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 823 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 90 348 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 886 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 418 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år