Oversikt - Vik oppvekstsenter - Avdeling skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vik oppvekstsenter - Avdeling skole
Nesseveien 2
9475 BORKENES
Org.nr 975285820
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kvæfjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 22
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vik oppvekstsenter - Avdeling skole Kvæfjord kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,6 51,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,1 6,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 9 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,0 32,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,1 18,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,9 7,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,9 10,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 4,9 7,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 11,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 9,3 84,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 994 31 185 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 182 102 61
Indikator og nøkkeltall Vik oppvekstsenter - Avdeling skole Kvæfjord kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 162 743 121 243
Lønnsutgifter per elev 140 190 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,7 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 523 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 658 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år