Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Vik Oppvekstsenter - Avdeling skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vik Oppvekstsenter - Avdeling skole
Nesseveien 2
9475 BORKENES
Org.nr 975285820
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kvæfjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 22
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vik Oppvekstsenter - Avdeling skole Kvæfjord kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,0 50,1 1 999,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 7,4 10,1 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 10 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 18,5 31,6 66,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,7 20,0 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,6 8,0 11,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,9 11,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 10,8 14,4 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,9 8,2 13,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 11,5 15,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,4 15,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 60,1 91,9 94,8 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 2 787 30 295 1 276 329 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 127 96 70 60
Indikator og nøkkeltall Vik Oppvekstsenter - Avdeling skole Kvæfjord kommune Troms Romsa fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 153 904 126 745 116 183
Lønnsutgifter per elev 131 080 98 463 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 93,6 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 842 1 022 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 700 1 816 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år