Oversikt - Vigrestad skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vigrestad skule
Nymannsvegen 2
4362 VIGRESTAD
Org.nr 975275884
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hå kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 224
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 16
Talet på lærarar 24

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vigrestad skule Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 17,8 233,1 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,2 12,9 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 42 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 62,7 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,9 17,9 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,0 14,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,3 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 16,8 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 14,9 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,6 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,5 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 65,6 92,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 12 540 145 930 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Vigrestad skule Hå kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 673 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 92 092 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 282 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 774 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år