Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vigmostad skole (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vigmostad skole (privat)
Vigmostad
4520 LINDESNES
Org.nr 914059135
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vigmostad skole (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 39
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Vigmostad skole (privat) Lindesnes kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,7
Faglig utfordring 4,2 4,0
Felles regler 4,4 4,3
Trivsel 4,3 4,2
Mestring 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,5 4,3
Motivasjon 3,7 3,7
Vurdering for læring 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vigmostad skole (privat) Lindesnes kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,5 4,5 137,3 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,1 9,1 7,9 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 27 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 144,4 144,4 35,3 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 5,9 19,8 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 9,1 8,9 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 9,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 10,0 11,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 24,5 24,5 9,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 4,6 4,6 13,3 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0 13,0 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,5 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 163 3 163 85 881 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 81 81 90 79
Indikator og nøkkeltall Vigmostad skole (privat) Lindesnes kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 128 385 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 106 400 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,7 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 732 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 630 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år