Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vevring skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vevring skule
Vevring
6817 NAUSTDAL
Org.nr 975276619
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Naustdal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 11
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vevring skule Naustdal kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,1 39,8 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 10,6 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 13 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,0 29,6 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 31,9 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,4 11,4 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,7 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,4 15,8 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,4 14,5 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,9 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,3 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,1 89,4 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 454 25 357 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 132 67 72 60
Indikator og nøkkeltall Vevring skule Naustdal kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 763 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 105 340 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,7 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 124 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 723 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år