Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vestre Sandøya skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vestre Sandøya skole
Østegårdsveien 3
4915 VESTRE SANDØYA
Org.nr 975283089
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 14
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vestre Sandøya skole Tvedestrand kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,2 71,4 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,7 11,1 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 13 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 127,3 54,4 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 18,6 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 11,0 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,9 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,6 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,6 13,5 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,1 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,0 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 32,1 96,1 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 539 46 660 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 110 64 59 60
Indikator og nøkkeltall Vestre Sandøya skole Tvedestrand kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 130 619 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 107 800 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,1 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 555 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 112 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år