Oversikt - Vestre Sandøya skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vestre Sandøya skole
Østegårdsveien 3
4915 VESTRE SANDØYA
Org.nr 975283089
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 10
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vestre Sandøya skole Tvedestrand kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,9 73,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 10,7 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 18 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,3 40,8 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,9 24,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,5 10,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,3 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3 13,5 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 83,2 95,1 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 324 48 134 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 132 67 61
Indikator og nøkkeltall Vestre Sandøya skole Tvedestrand kommune Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 139 091 126 820
Lønnsutgifter per elev 117 569 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 442 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 781 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år