Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vestgård skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vestgård skole
Vestgårdveien 16
1816 SKIPTVET
Org.nr 975299147
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Skiptvet kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 188
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 10
Talet på lærarar 22

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vestgård skole Skiptvet kommune Østfold fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 55,1 3 084,6 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 10,1 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 10 536 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 48,8 63,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,1 18,1 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 10,4 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,6 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,0 13,9 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,0 11,0 15,2 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,7 17,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,9 19,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,5 98,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 14 664 34 457 1 972 962 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 78 71 58 60
Indikator og nøkkeltall Vestgård skole Skiptvet kommune Østfold fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 604 110 500 116 183
Lønnsutgifter per elev 101 722 87 954 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 83,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 136 843 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 302 1 264 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år