Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vatnestrøm Oppvekstsenter - Avdeling skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vatnestrøm Oppvekstsenter - Avdeling skole
Stasjonsveien 5
4730 VATNESTRØM
Org.nr 975280926
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Iveland kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 15
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vatnestrøm Oppvekstsenter - Avdeling skole Iveland kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,3 20,7 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 9,5 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 5 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,9 33,4 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,0 25,3 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,8 11,1 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,3 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,0 12,7 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,1 12,0 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,7 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 10,6 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 56,4 94,6 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 634 13 220 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 109 76 59 60
Indikator og nøkkeltall Vatnestrøm Oppvekstsenter - Avdeling skole Iveland kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 154 712 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 129 696 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,5 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 844 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 160 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år