Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vatne skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vatne skole (UTGÅTT)
Einartangen 2
4309 SANDNES
Org.nr 974610957
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 78
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 5
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 895,2 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,8 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 156 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 15,3 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,8 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,4 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,2 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 565 185 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 56 58 60
Indikator og nøkkeltall Sandnes kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 99 386 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 81 077 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 85,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 962 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 306 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år