Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vasshus skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vasshus skule
Stangelandsvegen 100
4354 VOLL
Org.nr 975275752
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Klepp kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 47
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vasshus skule Klepp kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,0 253,9 5 511,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 12,0 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 42 938 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,4 66,1 64,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6 16,4 17,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 12,5 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,8 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 16,3 16,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,1 13,6 14,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,7 15,5 17,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,8 19,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,8 97,0 94,7 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 868 163 606 3 502 721 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 82 59 58 60
Indikator og nøkkeltall Vasshus skule Klepp kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 111 150 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 124 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,5 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 984 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 259 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år