Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Vardeåsen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vardeåsen skole
Lurudveien 4
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 979149689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Skedsmo kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 143
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 15

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vardeåsen skole Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 594,2 6 765,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,2 13,0 13,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 66 930 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,6 102,9 86,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,1 13,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 13,8 14,3 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,3 15,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 17,4 17,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,7 15,5 15,9 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,8 18,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,5 19,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,1 93,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 660 371 726 4 293 459 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 61 55 53 60
Indikator og nøkkeltall Vardeåsen skole Skedsmo kommune Akershus fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 100 031 102 336 116 183
Lønnsutgifter per elev 80 550 80 345 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 81,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 047 1 063 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 375 1 428 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år