Oversikt - Vardeåsen skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vardeåsen skole
Lurudveien 4
2020 SKEDSMOKORSET
Org.nr 979149689
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Lillestrøm kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 139
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 14

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vardeåsen skole Lillestrøm kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 322 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 60 61
Indikator og nøkkeltall Vardeåsen skole Lillestrøm kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 126 820
Lønnsutgifter per elev 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år