Oversikt - Vangsnes skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Vangsnes skule
Trovegen 49
6894 VANGSNES
Org.nr 975299988
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 10
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Vangsnes skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 2,0 37,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,4 9,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 133,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 6,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,0 9,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,0 12,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,0 9,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 368 24 410 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 137 77 61
Indikator og nøkkeltall Vangsnes skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 147 457 121 243
Lønnsutgifter per elev 124 671 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 668 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 840 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år