Oversikt - Valsvik skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Valsvik skule
Dalavegen 15
6893 VIK I SOGN
Org.nr 975272133
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Vik kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 5
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Valsvik skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,3 37,9 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 4,2 9,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 2 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 133,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 6,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 3,9 9,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,9 12,2 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 3,9 9,4 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,9 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,2 95,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 883 24 410 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 177 77 61
Indikator og nøkkeltall Valsvik skule Vik kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 148 147 126 820
Lønnsutgifter per elev 125 789 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 514 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 809 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år