Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Upa skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Upa skole
Geilebergvegen 16
6017 ÅLESUND
Org.nr 983953026
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-14. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

For grunnskoler finnes ikke økonomi og overgangar på skolenivå. Nasjonale prøver i engelsk gjennomføres ikke på 9. trinn.

For videregående skole finnes ikke undervisningspersonell, økonomi, gjennomføring og gjennomføring (R94) på skolenivå.

For fag- og yrkesopplæring finnes ikke gjennomføring av læretiden og sysselsetting på opplæringskontornivå. Lærlingundersøkelsen er en frivillig undersøkelse og det mangler derfor data for noen opplæringskontor som ikke har gjennomført undersøkelsen.

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Upa skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 500,2 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,3 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 75 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,8 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 16,3 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 22,1 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 320 751 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 58 63 60
Indikator og nøkkeltall Upa skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 103 839 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 80 882 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 040 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 124 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år