Oversikt - Upa skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Upa skole
Geilebergvegen 16
6017 ÅLESUND
Org.nr 983953026
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Møre og Romsdal fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Upa skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 65 61
Indikator og nøkkeltall Upa skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 131 286 126 820
Lønnsutgifter per elev 105 921 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,3 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 980 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 454 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år