Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Ulvsvåg skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ulvsvåg skole (UTGÅTT)
Ulvsvåg
8276 ULVSVÅG
Org.nr 974050102
Offentlig skole
Grunnskole
1.-3. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 6
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Hamarøy - Hábmer kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,2 3 068,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 7,4 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 535 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 99,4 50,4 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,6 17,4 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,9 10,6 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,3 11,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,7 13,9 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,6 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3 14,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,5 15,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 93,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 093 1 956 925 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 95 73 60
Indikator og nøkkeltall Hamarøy - Hábmer kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 168 036 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 128 000 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 69,6 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 247 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 422 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år