Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Ulsåk Oppvekstsenter - Avdeling skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ulsåk Oppvekstsenter - Avdeling skule
Lykkjavegen 24
3560 HEMSEDAL
Org.nr 975284786
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hemsedal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 77
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ulsåk Oppvekstsenter - Avdeling skule Hemsedal kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 7,2 32,7 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,2 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 10 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 39,1 30,7 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,2 30,3 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,0 11,0 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,2 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 13,5 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 12,2 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,8 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,3 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 84,9 94,7 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 909 21 323 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 70 57 60
Indikator og nøkkeltall Ulsåk Oppvekstsenter - Avdeling skule Hemsedal kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 134 163 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 112 040 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,4 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 834 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 833 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år