Oversikt - Ullerøy barneskole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ullerøy barneskole
Ullerøy
1747 SKJEBERG
Org.nr 975280500
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Sarpsborg kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 51
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ullerøy barneskole Sarpsborg kommune Viken fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,9 625,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,9 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 125 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 27,9 52,6 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 37,4 20,0 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,8 12,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,2 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,8 16,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,8 14,2 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 17,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,8 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 99,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 3 353 394 599 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 66 60 61
Indikator og nøkkeltall Ullerøy barneskole Sarpsborg kommune Viken fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 911 126 820
Lønnsutgifter per elev 96 955 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,1 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 910 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 064 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år