Oversikt - Ullern skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ullern skole (UTGÅTT)
Ullernvegen
2100 SKARNES
Org.nr 975273016
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 45
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 7

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ullern skole (UTGÅTT) Sør-Odal kommune Hedmark fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1
Felles regler 4,2 4,3
Trivsel 4,3 4,3
Mestring 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 3,9
Vurdering for læring 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ullern skole (UTGÅTT) Sør-Odal kommune Hedmark fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 81,7 2 083,4 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,0 11,2 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 16 345 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,3 50,0 60,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,8 19,6 16,6 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,8 12,2 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,6 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,0 16,2 15,8 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,8 13,9 14,3 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,0 16,0 15,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,5 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 78,5 89,8 97,2 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 726 50 674 1 315 357 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 83 63 63 60
Indikator og nøkkeltall Sør-Odal kommune Hedmark fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 137 676 128 360 121 243
Lønnsutgifter per elev 112 894 102 523 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,2 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 142 1 323 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 549 1 599 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år