Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Ulefoss skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Ulefoss skole (UTGÅTT)
Kirkebakken 18
3830 ULEFOSS
Org.nr 974608618
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nome kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 250
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Ulefoss skole (UTGÅTT) Nome kommune Telemark fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,4 4,3 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 4,1 3,7 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,6 4,5 4,4 4,4
Mestring 4,2 4,3 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,5 4,4 4,4
Motivasjon 3,9 4,0 4,0 4,0
Vurdering for læring 4,1 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,4 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Ulefoss skole (UTGÅTT) Nome kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,1 73,5 1 846,7 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 11,2 10,3 11,7 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 10 214 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,9 70,2 89,7 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,5 13,4 11,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,2 12,7 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,8 13,4 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,9 14,0 16,5 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,5 97,4 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 16 473 47 885 1 162 789 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 66 69 61 58
Indikator og nøkkeltall Nome kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 119 304 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 96 257 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,6 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 311 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 538 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år