Oversikt - Uggdal skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Uggdal skule
Dalsvegen 5
5685 UGGDAL
Org.nr 975289699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 105
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 10

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Uggdal skule Tysnes kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,8 29,0 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 11,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 10 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 22,3 31,7 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 53,8 33,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,9 12,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,4 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 15,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,4 12,7 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 19,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,1 96,6 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 5 928 18 782 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 56 62 61
Indikator og nøkkeltall Uggdal skule Tysnes kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 153 799 121 243
Lønnsutgifter per elev 116 795 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 270 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 874 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år