Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Uggdal skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Uggdal skule
Dalsvegen 5
5685 UGGDAL
Org.nr 975289699
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Tysnes kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 107
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 7
Talet på lærarar 10

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Uggdal skule Tysnes kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 8,2 30,0 5 585,1 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,2 11,0 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 7 866 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,3 41,8 70,2 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,3 24,2 15,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 13,7 13,0 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 10,3 14,9 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 15,4 16,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,6 14,4 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 20,8 17,0 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 13,9 18,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 5 585 19 414 3 553 356 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 52 64 58 60
Indikator og nøkkeltall Uggdal skule Tysnes kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 147 989 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 115 675 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,5 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 879 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 744 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år