Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Tvedestrand skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Tvedestrand skole
Arne Garborgs Vei 11
4900 TVEDESTRAND
Org.nr 975283151
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tvedestrand kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 256
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 14
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Tvedestrand skole Tvedestrand kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,1 3,9 3,7 3,8
Faglig utfordring 3,9 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,3 4,4
Trivsel 4,3 4,2 4,3 4,3
Mestring 3,9 4,0 3,9 4,1
Støtte fra lærerne 4,6 4,4 4,3 4,4
Motivasjon 3,5 3,6 3,7 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,7 3,8 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,3 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Tvedestrand skole Tvedestrand kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 24,6 71,4 1 317,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,1 12,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 7 13 293 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 37,7 54,4 48,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 27,6 18,6 22,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,0 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 15,9 14,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 15,4 16,0 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,8 13,5 14,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,4 15,1 16,7 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 19,0 17,2 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 96,1 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 099 46 660 833 200 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 59 60
Indikator og nøkkeltall Tvedestrand skole Tvedestrand kommune Aust-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 130 619 113 241 116 183
Lønnsutgifter per elev 107 800 93 955 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,1 83,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 555 660 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 112 1 689 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år