Oversikt - Tuv Oppvekstsenter - Avdeling skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Tuv Oppvekstsenter - Avdeling skule
Øynevegen 2
3560 HEMSEDAL
Org.nr 975284794
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Hemsedal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 49
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Tuv Oppvekstsenter - Avdeling skule Hemsedal kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,8 32,7 2 988,3 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 10,2 12,5 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 10 487 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,1 30,7 68,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,6 30,3 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 11,0 13,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,2 14,8 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 13,5 17,1 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,5 12,2 15,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 13,8 17,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,3 19,1 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,7 95,6 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 399 21 323 1 899 215 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 69 70 57 60
Indikator og nøkkeltall Tuv Oppvekstsenter - Avdeling skule Hemsedal kommune Buskerud fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 134 163 109 888 116 183
Lønnsutgifter per elev 112 040 84 081 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,4 79,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 834 1 015 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 833 1 407 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år