Oversikt - Trudvang skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trudvang skule
Skulevegen 5
6856 SOGNDAL
Org.nr 975276155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 340
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 22
Talet på lærarar 30

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trudvang skule Sogndal kommune Vestland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 28,1 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 13,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 60,2 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,1 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 22,2 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 19 237 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 57 61
Indikator og nøkkeltall Trudvang skule Sogndal kommune Vestland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 121 243
Lønnsutgifter per elev 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år