Oversikt - Trudvang skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trudvang skule
Skulevegen 5
6856 SOGNDAL
Org.nr 975276155
Offentlig skole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Sogndal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 323
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 15
Talet på lærarar 32

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trudvang skule Sogndal kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 25,4 92,4 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,8 11,1 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 12 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 83,2 82,3 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,3 12,5 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,5 11,9 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,3 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 15,4 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 14,1 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,6 15,8 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,7 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 17 357 60 631 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 54 64 72 60
Indikator og nøkkeltall Trudvang skule Sogndal kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 616 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 533 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 556 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 541 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år