Oversikt - Trondheim Montessori (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trondheim Montessori (privat)
Arkitekt Ebbells Veg 22
7053 RANHEIM
Org.nr 916677375
Privatskole
Grunnskole
1.-5. trinn
Skoleeier: Stiftelsen Trondheim Montessoriskole (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 18
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trondheim Montessori (privat) Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,5 124,4 278,2 3 267,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,2 10,7 8,8 9,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 14 45 537
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9 85,7 50,7 50,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 11,4 16,1 16,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,1 13,6 10,6 10,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 12,6 10,6 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 16,6 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,3 15,5 13,3 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 1,0 18,9 14,2 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,4 13,9 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,0 93,0 89,3
Lærertimer som gis til undervisning 2 565 79 083 181 729 2 095 568
Undervisningstimer totalt per elev 143 65 80 78
Indikator og nøkkeltall Trondheim Montessori (privat) Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 071 127 888 126 820
Lønnsutgifter per elev 92 643 101 181 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,8 83,1 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 705 1 015 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 002 1 187 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år