Oversikt - Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat)
Arkitekt Ebbells Veg 22
7053 RANHEIM
Org.nr 923189963
Privatskole
Grunnskole
8.-9. trinn
Skoleeier: Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat)
Godkjent etter: friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen eller det opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Resultat - nasjonale prøver 8. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat) Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 107,0 271,4 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 8,5 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 11 40 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 104,5 53,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,2 14,6 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,5 10,1 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,3 10,6 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,2 13,3 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,2 12,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,9 13,5 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 17,6 14,3 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,6 93,6 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 69 166 178 310 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 61 84 79
Indikator og nøkkeltall Trondheim Idrettsungdomsskole AS (privat) Trondheim kommune Trøndelag fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 114 691 123 789 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 434 97 586 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,7 83,4 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 883 1 009 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 309 1 360 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år