Oversikt - Trolandshamar skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trolandshamar skule (UTGÅTT)
5384 TORANGSVÅG
Org.nr 875287842
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Austevoll kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 101
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 12

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Trolandshamar skule (UTGÅTT) Austevoll kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,6 4,0 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 3,8 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,2 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,6 4,2 4,3 4,3
Trivsel 4,4 4,2 4,4 4,4
Mestring 4,2 4,0 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,7 4,4 4,4 4,4
Motivasjon 4,1 3,7 4,0 4,0
Vurdering for læring 4,5 4,0 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,4 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trolandshamar skule (UTGÅTT) Austevoll kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 69,6 5 459,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 11,6 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 15 766 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,6 46,7 78,8 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,8 21,9 14,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,2 13,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,0 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 14,8 17,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,1 98,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 6 004 43 779 3 431 010 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 59 62 57 58
Indikator og nøkkeltall Austevoll kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 136 811 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 100 578 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 76,7 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 082 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 917 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år