Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Trå skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Trå skule (UTGÅTT)
5636 VARALDSØY
Org.nr 875281542
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 9
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Trå skule (UTGÅTT) Kvinnherad kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,7 177,4 5 459,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 11,3 12,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 28 766 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,9 61,4 78,8 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 15,9 14,0 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 11,7 13,4 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,3 14,9 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,6 15,1 17,0 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 61,8 96,0 98,8 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 970 108 661 3 431 010 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 108 63 57 58
Indikator og nøkkeltall Kvinnherad kommune Hordaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 122 816 117 571 116 183
Lønnsutgifter per elev 107 133 93 054 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 87,3 82,0 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 640 1 027 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 869 1 503 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år