Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Sylte skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sylte skule
Sylte
6440 ELNESVÅGEN
Org.nr 875283472
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 68
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 8

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sylte skule Fræna kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 116,7 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,4 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 24 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,5 50,0 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 39,1 20,2 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,8 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 14,8 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1 13,0 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,5 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,8 85,3 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 4 730 74 039 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 70 63 63 60
Indikator og nøkkeltall Sylte skule Fræna kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 129 595 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 102 868 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,8 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 045 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 873 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år