Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Sunde skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sunde skole
Grønnesveien 5
4400 FLEKKEFJORD
Org.nr 975271439
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 523
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 24
Talet på lærarar 48

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Sunde skole Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,6 4,6 4,2 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 4,3 4,3 4,0 3,8
Faglig utfordring 4,3 4,3 4,2 4,1
Felles regler 4,7 4,7 4,5 4,4
Trivsel 4,5 4,5 4,4 4,3
Mestring 4,3 4,3 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,8 4,8 4,6 4,4
Motivasjon 4,1 4,1 3,9 3,8
Vurdering for læring 4,4 4,4 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 4,5 4,5 4,5 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sunde skole Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 45,9 116,8 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 13,0 11,9 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 17 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,3 71,1 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,6 14,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 11,8 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,7 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,3 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,9 12,4 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2 15,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,1 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 80,2 90,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 29 925 71 812 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 57 60 58 60
Indikator og nøkkeltall Sunde skole Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 099 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 390 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 670 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 112 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år