Grunnet tekniske oppdateringer vil det ikke være mulig å logge inn i Skoleporten tirsdag 26. april fra klokken 16-18

Oversikt - Straumsnes Oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Straumsnes Oppvekstsenter - Avd skule
Straumsnesvegen 29
3853 VRÅDAL
Org.nr 975278670
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 9
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Straumsnes Oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 28,6 1 886,5 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 5,5 8,7 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 274 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,0 67,9 69,3 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 11,1 11,2 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,0 8,9 12,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,4 13,5 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,0 12,6 16,2 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,0 10,1 14,7 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,5 16,4 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 14,4 17,9 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 92,7 97,1 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 1 225 17 888 1 194 802 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 136 82 63 60
Indikator og nøkkeltall Straumsnes Oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 138 141 124 344 116 183
Lønnsutgifter per elev 115 423 100 291 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 88,8 85,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 563 1 412 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 173 1 534 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år