Oversikt - Straumsnes oppvekstsenter - Avd skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Straumsnes oppvekstsenter - Avd skule
Straumsnesvegen 29
3853 VRÅDAL
Org.nr 975278670
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Kviteseid kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 9
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Straumsnes oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 30,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 5,6 8,6 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 5 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 52,9 50,4 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,4 14,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 5,1 8,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 11,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 6,1 12,9 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,1 10,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 14,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 15,6 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,9 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 1 199 18 965 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 133 83 61
Indikator og nøkkeltall Straumsnes oppvekstsenter - Avd skule Kviteseid kommune Vestfold og Telemark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 148 240 121 243
Lønnsutgifter per elev 124 987 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 91,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 164 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 551 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år