Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Stranda skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stranda skole (UTGÅTT)
7796 FOLLAFOSS
Org.nr 974037297
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 10
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 4

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Verran kommune Nasjonalt
Læringskultur 4,2 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,9 3,8
Faglig utfordring 4,1 4,1
Felles regler 4,5 4,4
Trivsel 4,4 4,3
Mestring 3,8 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,4
Motivasjon 4,0 3,8
Vurdering for læring 4,3 3,9
Støtte hjemmefra 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Verran kommune Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 29,7 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 89,5 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 11,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,7 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,0 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 14,7 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 19 297 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 75 60
Indikator og nøkkeltall Verran kommune Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 144 062 123 219 116 183
Lønnsutgifter per elev 112 282 99 214 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,0 83,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 224 1 082 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 858 1 276 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år