Oversikt - Storvik Oppvekstsenter avd skole - Avd skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Storvik Oppvekstsenter avd skole - Avd skole (UTGÅTT)
8145 STORVIK
Org.nr 974545381
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Gildeskål kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 13
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 2
Talet på lærarar 6

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Gildeskål kommune Nordland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,6 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 4,0 4,1 4,1
Felles regler 4,0 4,4 4,4
Trivsel 4,2 4,2 4,3
Mestring 3,8 4,0 4,1
Støtte fra lærerne 4,3 4,4 4,4
Motivasjon 3,6 3,8 3,8
Vurdering for læring 3,8 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,1 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Storvik Oppvekstsenter avd skole - Avd skole (UTGÅTT) Gildeskål kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 3,0 31,6 3 081,1 56 418,6
Antall elever per årsverk til undervisning 4,5 7,2 9,8 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 5 539 8 937
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 45,1 50,4 68,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 15,1 17,5 15,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,6 8,5 10,6 13,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 6,9 11,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,9 9,9 13,9 16,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 49,6 79,6 93,1 95,9
Lærertimer som gis til undervisning 2 147 21 093 1 965 312 35 830 044
Undervisningstimer totalt per elev 165 98 72 59
Indikator og nøkkeltall Gildeskål kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 189 443 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 147 105 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,0 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 445 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 177 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år