Oversikt - Storås skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Storås skole (UTGÅTT)
Øvermoan 1
7334 STORÅS
Org.nr 975299090
Offentlig skole
Grunnskole
1.-6. trinn
Skoleeier: Meldal kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 53
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 6
Talet på lærarar 8

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 32,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 62,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 10,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 13,4 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 123 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 71 60
Indikator og nøkkeltall Meldal kommune Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 154 191 115 405 116 183
Lønnsutgifter per elev 112 189 90 600 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 71,9 83,5 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 757 916 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 946 1 393 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år