Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Stongfjorden skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stongfjorden skule (UTGÅTT)
6984 STONGFJORDEN
Org.nr 975276384
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 9
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Askvoll kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 49,8 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,9 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 61,8 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,5 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,6 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,5 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 11,9 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 33 118 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 103 72 60
Indikator og nøkkeltall Askvoll kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 168 975 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 139 465 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,7 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 018 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 056 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år