Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Stokke skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stokke skole
Stokke
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573385
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 64
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Stokke skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,7 500,2 3 104,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,3 11,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 75 548 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 125,5 73,8 57,6 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,9 14,9 17,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,1 12,4 11,8 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,3 14,1 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,6 18,3 15,6 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 15,8 14,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 18,5 15,3 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,1 18,0 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 74,2 96,2 95,3 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 3 805 320 751 1 990 803 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 59 58 63 60
Indikator og nøkkeltall Stokke skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 103 839 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 80 882 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 80,7 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 040 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 124 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år