Oversikt - Stokke og Vik skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stokke og Vik skole
Stokke
6057 ELLINGSØY
Org.nr 974573385
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Ålesund kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 68
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 4
Talet på lærarar 6

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Stokke og Vik skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 6,8 3 166,4 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,7 11,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 566 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 81,0 55,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,4 11,4 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,8 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,7 15,1 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,8 13,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,1 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 17,7 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 63,0 95,2 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 4 703 2 037 091 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 69 65 61
Indikator og nøkkeltall Stokke og Vik skole Ålesund kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 124 485 121 243
Lønnsutgifter per elev 100 294 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 83,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 936 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 509 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år