Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Stette skule (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Stette skule (UTGÅTT)
Stettevik
6260 SKODJE
Org.nr 875277812
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skodje kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 50
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 8

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Stette skule (UTGÅTT) Skodje kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,8 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring 3,9 4,0 4,1
Felles regler 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,4 4,4
Mestring 3,9 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,5 4,5 4,4
Motivasjon 3,9 4,0 4,0
Vurdering for læring 3,7 3,9 3,9
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Stette skule (UTGÅTT) Skodje kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 5,1 50,2 3 036,1 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 12,7 11,8 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 7 467 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 58,8 89,0 68,3 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 13,0 15,4 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 13,5 12,5 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 14,4 14,0 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,2 16,5 16,2 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 59,0 89,9 96,6 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 3 640 32 667 1 924 438 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 73 56 60 58
Indikator og nøkkeltall Skodje kommune Møre og Romsdal fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 118 716 119 399 116 183
Lønnsutgifter per elev 87 492 95 443 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 73,4 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 943 1 194 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 434 1 553 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år