Oversikt - Sosiale Medisinske Institusjoner - Skolen - Smi

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sosiale Medisinske Institusjoner - Skolen - Smi
Hansine Hansens Veg 92
9019 TROMSØ
Org.nr 985838992
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Troms og Finnmark fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sosiale Medisinske Institusjoner - Skolen - Smi Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 816,6 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,8 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 104 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,5 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,7 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,3 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,7 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,0 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 507 761 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 61 61
Indikator og nøkkeltall Sosiale Medisinske Institusjoner - Skolen - Smi Tromsø kommune Troms og Finnmark fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 655 121 243
Lønnsutgifter per elev 90 810 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,6 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 644 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 447 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år