Oversikt - Solør videregående skole - Avd Klokkergården

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Solør videregående skole - Avd Klokkergården
Hofsletta 10
2266 ARNEBERG
Org.nr 990805539
Offentlig skole
Grunnskole, Videregående opplæring
11.-13. trinn
Skoleeier: Innlandet fylkeskommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal

 

Tallene finnes ikke for den skolen, kommunen, fylket eller opplæringskontoret du har valgt.

 

Ingen data for gjeldende utvalg

 

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Solør videregående skole - Avd Klokkergården Åsnes kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 74,7 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 70,9 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,6 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,5 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,7 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,3 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,4 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 47 113 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 71 61
Indikator og nøkkeltall Solør videregående skole - Avd Klokkergården Åsnes kommune Innlandet fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 147 981 126 820
Lønnsutgifter per elev 118 453 99 807
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 90,7 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 440 1 138
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 664 1 331
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år