Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Søyland skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Søyland skole
Søylandsveien 95
4400 FLEKKEFJORD
Org.nr 979584377
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 142
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 16

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Søyland skole Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,9 116,8 2 134,9 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,7 11,9 12,3 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 17 383 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 46,4 71,1 60,7 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 14,3 17,9 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,2 11,8 13,1 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,7 14,7 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,8 15,3 16,3 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,8 12,4 14,6 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,6 16,6 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 20,1 18,5 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 90,4 97,5 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 9 020 71 812 1 345 283 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 60 58 60
Indikator og nøkkeltall Søyland skole Flekkefjord kommune Vest-Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 116 099 113 981 116 183
Lønnsutgifter per elev 97 390 90 210 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 84,9 82,4 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 670 1 267 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 112 1 595 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år