Oversikt - Søyland skole

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Søyland skole
Søylandsveien 95
4404 FLEKKEFJORD
Org.nr 979584377
Offentlig skole
Grunnskole
1.-4. trinn
Skoleeier: Flekkefjord kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 144
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 15

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Søyland skole Flekkefjord kommune Agder fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 13,1 113,2 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,4 12,2 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 18 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,8 64,6 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,1 16,2 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,9 12,1 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 16,9 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 15,8 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,3 12,6 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 15,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,0 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 93,5 96,1
Lærertimer som gis til undervisning 8 607 69 541 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev 60 59 61
Indikator og nøkkeltall Søyland skole Flekkefjord kommune Agder fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 117 487 121 243
Lønnsutgifter per elev 99 803 95 297
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,5 81,7
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 350 1 100
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 966 1 400
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år