Oversikt - Sørhåland barneskole AS (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Sørhåland barneskole AS (privat)
Syrevegen 30
4280 SKUDENESHAVN
Org.nr 996725936
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sørhåland barneskole AS (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 116
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 8
Talet på lærarar 14

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Sørhåland barneskole AS (privat) Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Læringskultur 4,0 4,0 3,8 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 4,2 3,9 3,7 3,7
Faglig utfordring 4,2 4,1 4,0 4,0
Felles regler 4,6 4,4 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,1 4,1 4,2
Mestring 4,0 4,0 3,9 4,0
Støtte fra lærerne 4,7 4,5 4,3 4,3
Motivasjon 3,5 3,6 3,6 3,7
Vurdering for læring 4,3 4,1 3,8 3,8
Støtte hjemmefra 4,2 4,3 4,3 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Sørhåland barneskole AS (privat) Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 11,1 32,2 382,3 3 116,7
Antall elever per årsverk til undervisning 11,1 11,1 8,7 8,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 12 69 499
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 25,6 27,0 43,7 50,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 40,7 38,0 18,0 16,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,1 10,5 10,4 10,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 17,5 10,9 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,1 17,5 12,8 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6 12,4 12,6 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7 18,0 12,0 12,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 22,3 13,3 15,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,0 74,2 87,4 89,4
Lærertimer som gis til undervisning 7 745 21 144 251 613 2 009 439
Undervisningstimer totalt per elev 67 64 84 79
Indikator og nøkkeltall Sørhåland barneskole AS (privat) Karmøy kommune Rogaland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 108 400 109 022 116 183
Lønnsutgifter per elev 91 119 88 799 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 86,4 84,9 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 315 936 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 176 1 349 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år