Grunnet tekniske oppdateringer vil Skoleporten være tidvis utilgjengelig mandag 25. april fra klokken 16

Oversikt - Skutvik skole (UTGÅTT)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skutvik skole (UTGÅTT)
Vednesset 24
8290 SKUTVIK
Org.nr 975287963
Offentlig skole
Grunnskole
1.-3. trinn
Skoleeier: Hamarøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 8
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 1
Talet på lærarar 3

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skutvik skole (UTGÅTT) Hamarøy - Hábmer kommune Nordland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 1,8 25,9 2 955,6 54 942,9
Antall elever per årsverk til undervisning 4,6 7,5 10,3 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 3 462 8 020
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 29,6 67,4 59,3 75,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,9 10,0 15,6 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 4,3 8,5 11,2 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 8,6 11,7 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5,0 10,4 14,3 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,0 95,1 96,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 279 16 328 1 890 828 34 752 214
Undervisningstimer totalt per elev 160 94 69 58
Indikator og nøkkeltall Hamarøy - Hábmer kommune Nordland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 168 036 130 805 116 183
Lønnsutgifter per elev 128 000 106 095 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 69,6 84,6 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 2 247 1 259 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 2 422 1 562 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år