Oversikt - Skrautvål Montessoriskole Sa (privat)

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skrautvål Montessoriskole Sa (privat)
Skrautvålsvegen 624
2917 SKRAUTVÅL
Org.nr 893945652
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Skrautvål Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Lagt ned

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Privat
Talet på elevar 28
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 3
Talet på lærarar 5

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skrautvål Montessoriskole Sa (privat) Nord-Aurdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,7 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,4 3,7
Faglig utfordring 3,8 4,0
Felles regler 3,8 4,2
Trivsel 4,0 4,3
Mestring 4,0 4,0
Støtte fra lærerne 4,3 4,3
Motivasjon 3,8 3,9
Vurdering for læring 3,6 3,8
Støtte hjemmefra 4,0 4,2

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skrautvål Montessoriskole Sa (privat) Nord-Aurdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 11,2 88,1 2 938,2
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 6,2 7,2 9,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 23 452
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 14,0 22,7 25,6 52,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 46,9 26,7 26,1 15,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,4 7,8 8,9 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 9,0 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 11,6 11,8 13,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,6 88,8 88,9
Lærertimer som gis til undervisning 3 042 8 095 58 391 1 885 517
Undervisningstimer totalt per elev 109 119 99 79
Indikator og nøkkeltall Skrautvål Montessoriskole Sa (privat) Nord-Aurdal kommune Oppland fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 113 453 126 264 116 183
Lønnsutgifter per elev 86 429 100 765 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 70,8 83,2 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 1 591 1 067 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 089 1 645 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år