Oversikt - Skram skule

I denne oversikta finn du skolefakta og tal. Tala dekker områda læringsmiljø, resultat, ressursar og gjennomføring.

Illustrasjon for en enhet
Skram skule
Gate 3 65
6700 MÅLØY
Org.nr 975276791
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Vågsøy kommune skoleeier

Grunnskolen er tiårig og er delt inn i barnesteget og ungdomssteget.

Skolefakta - grunnskole

Fleire tal
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Talet på elevar 247
Talet på lærarar med kontaktlærarfunksjon 17
Talet på lærarar 28

Resultat - nasjonale prøver 5. årssteg

Fleire tal

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevane sine skalapoeng og usikkerheita knytt til dette gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovuddelen (60 prosent) av elevane er. Dette er eit mål på spreiinga av resultata til elevane. For meir informasjon om tala, klikk på lenka «Fleire tal».

Laster inn rapport

Elevundersøkinga - grunnskole, 7. årssteget

Fleire tal

Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking som blir gjennomført kvart år. Her får elevane seie meininga si om læringsmiljøet og dei tilhøva som er viktige for å lære og trivast på skolen. Skala: 1-5. Høg verdi vil seie positivt resultat for alle indeksane unnateke mobbing. Når det gjeld mobbing, vil låg verdi seie lite mobbing.

Indikator og nøkkeltall Skram skule Vågsøy kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Læringskultur 3,9 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,8 3,9 3,8
Faglig utfordring 3,7 4,0 4,0 4,1
Felles regler 4,5 4,4 4,5 4,4
Trivsel 4,0 4,0 4,3 4,3
Mestring 3,9 3,9 4,1 4,1
Støtte fra lærerne 4,2 4,2 4,5 4,4
Motivasjon 3,6 3,7 3,9 3,8
Vurdering for læring 3,6 3,8 4,0 3,9
Støtte hjemmefra 3,9 4,2 4,4 4,4

Ressursar - grunnskole

Fleire tal

Tala seier noko om ressursinnsats og prioritering i grunnopplæringa både frå kommunane og private skolar.

Indikator og nøkkeltall Skram skule Vågsøy kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Årsverk for undervisningspersonale 22,6 77,0 1 562,8 57 255,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,6 10,5 9,8 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 16 223 9 350
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 26,6 44,9 61,9 65,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 41,2 21,4 14,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,8 10,8 10,4 12,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 13,7 12,2 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,0 14,4 13,5 16,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 20,5 15,1 12,1 14,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,3 12,0 13,2 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 16,3 15,6 18,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,4 95,7 95,0 95,8
Lærertimer som gis til undervisning 15 730 50 305 999 210 36 458 585
Undervisningstimer totalt per elev 64 68 72 60
Indikator og nøkkeltall Skram skule Vågsøy kommune Sogn og Fjordane fylke Nasjonalt
Driftsutgifter per elev 127 007 131 798 116 183
Lønnsutgifter per elev 104 370 106 964 91 406
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter 82,2 84,8 82,0
Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev 598 1 010 1 134
Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev 1 742 1 902 1 486
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år